ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บบล็อก....นางสาวโสรญา พรอนันต์ไพบูลย์....หญิงสาวผู้น่ารัก

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ปาย

ประวัติปาย แม่ฮ่องสอน

ปาย เป็นเมืองเก่าแก่ มีหลักฐานว่า เจ้าเมืองคนแรกคือ ขุนส่างปายและในสมัย พระเจ้าโหตรประเทศ พระราชาธิบดี เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ส่ง เจ้าแก้วเมือง ออกสำรวจชายแดน ได้พบว่าภูมิประเทศน่าสนใจ จึงแนะนำให้ขุนส่างปายย้ายเมืองมาตั้งฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปายเพราะที่ราบกว้างขวาง ผู้คนจึงเรียกเมืองใหม่ ว่า เวียงใต้ ส่วนเมืองเก่าเรียกว่า เวียงเหนือ

เที่ยวแม่ฮ่องสอน ให้ อย่างลึกซึ้งนั้น ผมแนะนำให้ใช้ รถขับเคลื่อน 4 ล้อ หรือรถเก๋ง จะสะดวกและได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดกว่า ทริปเดินทางฉบับนี้ ผมจึงบรรยายสำหรับการขับรถเที่ยว เพราะเราสามารถเลือกสถานที่เที่ยวและที่พักเองได้
        


ดอกบัวตองรับอรุณยามเช้า

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

ผลงานในการประดิษฐ์ตัวอักษรหัวเรื่องเรียนรู้web blog

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
อาจารย์  สุจิตตรา  จันทร์ลอย

ภาคการศึกษา     2/2553


อาจารย์ผู้สอน     สุจิตตรา    จันทร์ลอย   (อ.แจ๊ค)
                                  e-mail : chantra3008@gmail.com
                                   weblog: joylunch.blogspot.com   
  
                                           โทร.0898216240  
                          วิชาระดับ             ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู


ประวัติส่วนตัว

                ชื่อ   นางสาวโสรญา   พรอนันต์ไพบูลย์  

                เลขที่ 30 นักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู หมู่ 1 รุ่นที่ 13 

                รหัสนักศึกษา .537190035

                โทรศัพท์ : 081-9953966
                gmail : 
soraya13pon@gmail.com
               

                                               การศึกษา : 


                 -  ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์

                 -  ปัจจุบันศึกษา หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู  

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
 

 

ได้แค่นี้ค่ะ